Edrych ar grynodeb o’ch apwyntiad

Ar ôl eich apwyntiad, defnyddiwch hwn i:

  • edrych ar grynodeb o’r opsiynau pensiwn a drafodwyd yn eich
    apwyntiad Pension Wise
  • argraffu neu lawrlwytho’r crynodeb

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Dylech fod wedi cael apwyntiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb gydag arbenigwr arweiniad Pension Wise.

Efallai na fydd rhywfaint o’r wybodaeth yn y crynodeb yn berthnasol os byddwn yn darganfod yn ystod eich apwyntiad:

  • bod gennych gytundeb Adran 32 – efallai na fyddwch yn gallu trosglwyddo eich pensiwn
  • rydych eisioes yn cymryd incwm addasiadwy (yn derbyn incwm o gytundeb tynnu allan)
  • rydych wedi etifeddu eich cronfa bensiwn – bydd y swm o dreth a dalwch yn wahanol
  • bod gennych flwydd-dal cyfnod penodol ac mae swm aeddfedu’n daladwy

Yn yr achosion hyn efallai na fydd pob opsiwn ar gael. Bydd angen i chi gysylltu â’ch darparwr am fwy o wybodaeth.

Os nad ydych wedi cael apwyntiad Pension Wise eto, gallwch drefnu apwyntiad.