Trefnwch eich apwyntiad Pension Wise am ddim

Mae Pension Wise yn gallu darparu eich apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae apwyntiad yn sgwrs gydag arbenigwr pensiynau. Byddwch yn siarad am yr opsiynau sydd gennych ar gyfer cymryd eich arian pensiwn.

Bydd eich apwyntiad yn parhau am 45 i 60 munud a byddwn yn:

  • egluro eich opsiynau pensiwn
  • egluro sut mae pob opsiwn yn cael ei drethu
  • rhoi’r camau nesaf i chi eu cymryd

Gallwch siarad â ni dros y ffôn.

Cyn i chi drefnu

Dylech fod yn 50 oed neu drosodd a bod gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (nid pensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa).

Ddim yn siwr pa fath o bensiwn sydd gennych chi?

Archebwch apwyntiad am ddim

Sut i drefnu apwyntiad

Ffoniwch 0800 138 3944

Os ydych y tu allan i’r DU, ffoniwch +44 20 3733 3495.

Darganfyddwch am gostau galwadau

Mae ein harweiniad yn ddi-duedd – ni fyddwn yn argymell unrhyw gynnyrch neu gwmnïau ac ni fyddwn yn dweud wrthych sut i fuddsoddi eich arian.