Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim

Mae Pension Wise yn gallu darparu eich apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae apwyntiad yn sgwrs gydag arbenigwr pensiynau. Byddwch yn siarad am yr opsiynau sydd gennych ar gyfer cymryd eich arian pensiwn.

Bydd eich apwyntiad yn parhau am 45 i 60 munud a byddwn yn:

  • egluro eich opsiynau pensiwn
  • egluro sut mae pob opsiwn yn cael ei drethu
  • rhoi’r camau nesaf i chi eu cymryd

Gallwch siarad â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Cyn i chi drefnu

Dylech fod yn 50 oed neu drosodd a bod gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (nid pensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa).

Ddim yn siwr pa fath o bensiwn sydd gennych chi?

Archebwch apwyntiad am ddim

Sut i drefnu apwyntiad

Ffoniwch 0800 138 3944

Os ydych y tu allan i’r DU, ffoniwch +44 20 3733 3495.

Darganfyddwch am gostau galwadau

Mae ein harweiniad yn ddi-duedd – ni fyddwn yn argymell unrhyw gynnyrch neu gwmnïau ac ni fyddwn yn dweud wrthych sut i fuddsoddi eich arian.

O’r 1af Ionawr 2019, bydd y gwasanaethau sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflenwi gan Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn cael eu cyflenwi gan y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl. Er mwyn cynnal y lefelau uchel o Wasanaeth byddwn yn trosglwyddo pob cofnod cwsmeriaid i’r corf newydd.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth ar sut mae eich data yn cael ei brosesu, gweler ein polisi preifatrwydd neu cysylltwch â contact@pensionwise.gov.uk. Ni fydd eich hawliau preifatrwydd data Yn cael eu heffeithio a gellir dod o hyd i fanylion pellach yn https://ico.org.uk/your-data-matters