Trefnwch apwyntiad Pension Wise yn rhad ac am ddim

Mae Pension Wise yn gallu darparu eich apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae apwyntiad yn sgwrs gydag arbenigwr pensiynau. Byddwch yn siarad am yr opsiynau sydd gennych ar gyfer cymryd eich arian pensiwn.

Bydd eich apwyntiad yn parhau am 45 i 60 munud a byddwn yn:

  • egluro eich opsiynau pensiwn
  • egluro sut mae pob opsiwn yn cael ei drethu
  • rhoi’r camau nesaf i chi eu cymryd

Gallwch siarad â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Cyn i chi drefnu

Dylech fod yn 50 oed neu drosodd a bod gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (nid pensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa).

Ddim yn siwr pa fath o bensiwn sydd gennych chi?

Archebwch apwyntiad am ddim

Sut i drefnu apwyntiad

Ffoniwch 0800 138 3944

Os ydych y tu allan i’r DU, ffoniwch +44 20 3733 3495.

Darganfyddwch am gostau galwadau

Mae ein harweiniad yn ddi-duedd – ni fyddwn yn argymell unrhyw gynnyrch neu gwmnïau ac ni fyddwn yn dweud wrthych sut i fuddsoddi eich arian.

From 1st January 2019, the services currently delivered by Pension Wise, The Money Advice Service and The Pensions Advisory Service will be delivered by the Single Financial Guidance Body. In order to maintain the high levels of service we will be transferring all customer records over to the new body.

If you would like more information on how your data is processed please see our privacy policy or contact contact@pensionwise.gov.uk. Your data privacy rights will not be affected and further details can be found at https://ico.org.uk/your-data-matters