Edrych i mewn i’ch opsiynau pensiwn

Os oes gennych bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (personol neu weithle) chi sy’n dewis sut i gymryd eich arian.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gael gwybod am:

  • yr opsiynnau ar gyfer cymryd eich arian pensiwn
  • sut mae bob opsiwn yn cael ei drethu
  • y camau nesaf i’w cymryd
  • cwestiynau i’w gofyn i’ch darparwr

Sut mae’n gweithio

  1. Byddwch yn cael crynodeb byr o’r 6 opsiwn ar gyfer cymryd pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio.
  2. Dewiswch y rhai mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddynt i gael gwybodaeth fwy manwl.
  3. Yna gallwch ddewis mwy o wybodaeth, er enghraifft sut mae’ch pensiwn yn cael ei drethu.
  4. Argraffwch neu lawr lwythwch eich crynodeb.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi gael pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (dim pensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa).

Ddim yn siwr sut fath o bensiwn sydd gennych?

Gallwch gael help gyda Phensiwn y Wladwriaeth gan Y Gwasanaeth Pensiwn.