Gweld ymgynghorydd ariannol

Bydd ymgynghorydd yn gofyn am eich sefyllfa ariannol, amgylchiadau personol, eich nodau a sut rydych yn teimlo am gymryd risgiau gyda’ch arian. Bydd hyn yn eu helpu i argymell cynhyrchion incwm ymddeol (er enghraifft tynnu allan hyblyg, gwahanol fathau o flwydd-dal) sy’n addas ar eich cyfer chi.

Cewch wybod mwy am yr hyn y gallai ymgynghorydd ei ofyn i chi o wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Po fwyaf o wybodaeth rydych wedi’i baratoi pan fyddwch yn cwrdd ag ymgynghorydd, y mwyaf o fudd a gewch. Mae hyn yn cynnwys manylion am faint sydd yn eich cronfa ac incwm arall.

Pryd i weld ymgynghorydd ariannol

Dylech ystyried siarad ag ymgynghorydd ariannol os ydych eisiau:

  • buddsoddi eich cronfa i gael incwm addasadwy – gall ymgynghorydd wneud hyn ar eich rhan
  • cymysgu eich opsiynau pensiwn
  • talu mwy o arian i mewn i’ch pensiwn
  • gadael rhywfaint o’ch pensiwn yn eich ewyllys - gallant roi cyngor ar y ffordd mwyaf treth-effeithlon i wneud hyn

Mae’n rhaid i chi gael cyngor ariannol annibynnol, yn ôl y gyfraith, os oes gennych:

  • pensiwn cyflog terfynol neu bensiwn cyfartaledd gyrfa (a elwir fel pensiwn ‘buddion wedi’u diffinio’) sy’n werth mwy na £30,000 ac rydych am ei drosglwyddo i gynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio
  • pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio sy’n werth mwy na £30,000 gyda gwarant am yr hyn y byddwch yn cael eich talu pan fyddwch yn ymddeol (er enghraifft cyfradd blwydd-dal gwarantedig) ac rydych am ei roi i fyny i wneud rhywbeth arall â’ch cronfa

Dylech hefyd ystyried siarad ag ymgynghorydd ariannol os ydych am wneud un o’r rhain ac mae eich pensiwn werth £30,000 neu lai.

Dewis ymgynghorydd

Gwiriwch bod eich ymgynghorydd wedi’i awdurdodi gan yr FCA.

Chwiliwch cyfeiriadur ymgynghorydd ymddeol y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ddod o hyd i ymgynghorydd.

Ymgynghorwyr annibynnol neu gyfyngedig

Dylech bob amser ofyn i ymgynghorydd os ydynt yn annibynnol neu’n gyfyngedig.

Mae ymgynghorwyr cyfyngedig yn cael eu cyfyngu i fathau penodol o gynhyrchion (er enghraifft dim ond blwydd-daliadau) neu’r darparwyr y gallant ddewis ohonynt. Mae ymgynghorwyr annibynnol yn cwmpasu’r farchnad gyfan.

Talu am gyngor ariannol

Mae’r ffioedd am gael cyngor ariannol yn amrywio. Cyn i chi gael cyngor, gofynnwch i’r ymgynghorydd:

  • beth yw’r ffioedd a’r costau
  • pryd mae disgwyl i chi dalu
  • os oes ffi am ymgynghoriad cychwynnol - mae llawer o ymgynghorwyr yn cynnig hwn am ddim

Byddwch yn talu ffi untro os ydych yn gweld yr ymgynghorydd unwaith neu ffi reolaidd os yw’r cyngor yn parhau.

Cewch wybod mwy am ddewis ymgynghorydd ariannol ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.