Pension Wise i gyflogwyr

Gall Pension Wise weithio yn uniongyrchol gyda chyflogwyr sydd:

  • cynllun pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio ar gyfer eu gweithwyr
  • gweithwyr sy’n 50 oed neu drosodd

Beth fyddwch yn ei gael

Fel cyflogwr byddwch yn cael gwasanaeth am ddim i’ch gweithwyr sy’n cynnwys:

  • apwyntiadau un i un gydag arbenigwyr pensiynau achrededig
  • taflenni a phosteri hyrwyddo i’w harddangos mewn mannau staff ac mewn cyfarfodydd cyn ymddeol
  • yr opsiwn o gael stondinau gwybodaeth mewn digwyddiadau cwmni
  • cynnwys Pension Wise ar gyfer safleoedd mewnrwyd

Beth fydd eich gweithwyr yn ei gael

Gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio mae eich gweithwyr yn penderfynu sut i gymryd eu harian pensiwn. Bydd Pension Wise yn eu helpu i ddeall y ffyrdd gwahanol y gallant wneud hyn.

Byddant yn cael apwyntiad arweiniad am ddim gydag un o’n harbenigwyr pensiynau. Mae apwyntiad yn para am tua 45 i 60 munud a byddwn yn:

  • egluro’r opsiynau ar gyfer cymryd eu harian pensiwn
  • egluro sut mae bob opsiwn yn cael ei drethu
  • rhoi’r camau nesaf iddynt eu cymryd

Gall yr apwyntiad fod dros y ffôn neu wyneb yn wyneb rhywle sy’n lleol iddynt ac o bosib yn y gweithle ar gyfer staff cymwys.

Mae ein harweiniad yn ddiduedd ac ni fyddwn yn argymell unrhyw gynnyrch neu gwmnÔau ac ni fyddwn yn dweud wrthynt sut i fuddsoddi eu harian.

Darganfyddwch fwy am weithio’n uniongyrchol gyda Pension Wise drwy ein e-bostio yn contact@pensionwise.gov.uk