Dod o hyd i’ch math o bensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • gwirio eich math o bensiwn
  • darganfod os gallwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim

Os oes gennych bensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio (personol neu gweithle) rydych chi’n dewis sut i gymryd eich arian - yna gallwch gael arweiniad am ddim am hyn gan un o’n arbenigwyr pensiwn.

Bydd angen i chi wirio bob pensiwn ar wahân os oes gennych fwy nag un.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Mae’n rhaid i chi fod yn 50 neu drosodd i drefnu apwyntiad Pension Wise.

Gallwch gael help gyda Phensiwn y Wladwriaeth gan y Gwasanaeth Pensiwn.