Polisi preifatrwydd

Beth yw Pension Wise?

Mae Pension Wise yn wasanaeth rhad ac am ddim a diduedd gan y llywodraeth sy’n eich helpu i ddeall eich opsiynau pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn partneriaeth gyda Chyngor ar Bopeth a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Rydym yn casglu gwybodaeth neu ddata penodol amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio Pension Wise.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth - apwyntiadau arweiniad

Yn ystod apwyntiad arweiniad Pension Wise gofynnir cwestiynau am eich materion personol a theuluol, trefniadau a chynlluniau ariannol a chyflwr iechyd cyffredinol.

Caiff y manylion hyn eu defnyddio i ddarparu crynodeb o’ch apwyntiad. Gallent gael eu defnyddio i helpu’r llywodraeth a thrydydd partïon ddadansoddi a gwella perfformiad y gwasanaeth.

Ar gyfer fersiynau digidol y crynodeb o’r apwyntiad, mae eich enw a’ch cyfeiriad e-bost yn cael ei rannu gyda Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth. Os caiff ei rannu yn y modd hwn, bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio dim ond ar gyfer y diben hwn ac ni chaiff ei datgelu ymhellach.

Ar gyfer apwyntiadau dros y ffôn, mae galwadau yn cael eu recordio a’u cadw.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth - gwefan

Mae’r wybodaeth rydym yn ei gasglu ar y wefan yn cynnwys:

  • cwestiynau, ymholiadau neu adborth rydych yn ei adael, yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost os ydych yn anfon e-bost i Pension Wise

  • eich cyfeiriad IP, a manylion o ba fersiwn o borwr gwefan rydych wedi’i ddefnyddio

  • gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio’r safle, defnyddio cwcis a thechnegau nodi tudalennau i’n helpu i wella’r wefan

Mae hyn yn ei helpu i:

  • gwella’r safle trwy fonitro sut rydych yn ei ddefnyddio
  • ymateb i unrhyw adborth a anfonwch atom, os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny
  • rhoi gwybodaeth i chi am wasanaethau lleol os ydych ei eisiau

Ni allwn adnabod eich defnydd o’r wefan drwy ddefnyddio eich data.

Y lle mae eich data yn cael ei gadw

Rydym yn storio eich data ar ein gweinyddion diogel yn yr UE.

Drwy anfon eich data personol, rydych yn cytuno i hyn.

Mae gennym weithdrefnau a nodweddion diogelwch yn eu lle i geisio cadw eich data yn ddiogel ar ôl i ni ei dderbyn.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliadau eraill ar gyfer marchnata, ymchwil marchnad neu ddibenion masnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i wefannau eraill.

Dolenni i wefannau eraill

Mae Pension Wise yn cynnwys dolenni i ac o wefannau eraill.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i Pension Wise yn unig, ac nid yw’n cynnwys gwasanaethau eraill y llywodraeth a thrafodion rydym yn cysylltu â hwy.

Os byddwch yn mynd i wefan arall o’r wefan hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan i gael gwybod beth mae’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth.

Eich hawliau

Gallwch ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, a gofyn i ni beidio â defnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu.