Byddwch yn ymwybodol o sgamiau pensiwn

Rydym wedi derbyn adroddiadau bod cwsmeriaid yn cael negeseuon, galwadau a ymweliadau gan bobl sy’n honni eu bod yn gynrychiolwyr neu gan ein gwasanaethau partner Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) a’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS).

Nid yw Pension Wise yn ffonio nac yn anfon negeseuon digymell trwy e-bost, WhatsApp neu SMS

Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw gyswllt digymell gan fod llawer o sgamiau’n cynnwys troseddwyr sy’n esgus bod o sefydliad dilys.

Gallwch roi gwybod am unrhyw gyswllt amheus i Action Fraud ar 0300 123 2040 neu trwy ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein.

Darllenwch fwy am sut i osgoi sgâm pensiwn.