Os ydych eisoes wedi prynu blwydd-dal

Ni fydd y rheolau ar brynu blwydd-dal bellach yn newid yn 2017.

Unwaith y byddwch wedi prynu eich blwydd-dal dim ond cyfnod byr sydd gennych pryd y gallwch ddal i newid eich meddwl (yn y rhan fwyaf o achosion 30 diwrnod). Ar ôl hynny nid ydych yn gallu newid eich penderfyniad.