Pensiwn y Wladwriaeth

Gelwir y pensiwn a gewch gan y llywodraeth yn Bensiwn y Wladwriaeth. Byddwch yn ei gael pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Dim ond arweiniad ar bensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio mae Pensiwn Wise yn ei roi – Y Gwasanaeth Pensiwn sy’n helpu gyda hawl, ceisiadau a thaliadau Pensiwn y Wladwriaeth.

Pensiwn y Wladwriaeth Newydd

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016 byddwch yn cael Pensiwn y Wladwriaeth newydd. Y taliad Pensiwn y Wladwriaeth newydd llawn yw £179.60 yr wythnos.

Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, byddwch yn cael Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol. Y mwyaf y gallwch ei gael o Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol ar hyn o bryd yw £137.60 yr wythnos.

Nid ydych fel arfer yn cael Pensiwn y Wladwriaeth yn awtomatig - rhaid i chi wneud cais amdano.

Cael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth

Gwiriwch eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth i gael gwybod faint allech chi ei gael, pryd allech ei gael ac os allech ei wella.

Gohirio Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch gynyddu eich incwm ar ôl ymddeol os nad ydych yn hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Gelwir hyn yn gohirio Pensiwn y Wladwriaeth.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu ychwanegu at eich Pensiwn y Wladwriaeth.