Ffoniwch 0800 138 3944 i drefnu apwyntiad am ddim

Croeso i Pension Wise

Cyngor am ddim a di-duedd gan y llywodraeth am eich opsiynau pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

Pwy?

Gall Pension Wise helpu os ydych:

  • yn 50 oed neu drosodd
  • gyda phensiwn personol neu bensiwn gweithle
  • eisiau gwneud synnwyr o’ch opsiynau

Beth?

Beth yw apwyntiad Pension Wise?

  • Arweiniad arbenigol ar bensiynau
  • 45 i 60 munud
  • Dros y ffôn neu’n lleol i chi

Sut?

Sut i drefnu apwyntiad?

  • Ffôn
  • Ar-lein
Trefnu apwyntiad am ddim

Dod o hyd i’ch math o bensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • deall eich math o bensiwn
  • darganfod os gallwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim
Gwirio eich math o bensiwn

Dim yn siwr ble i ddechrau

Mae ffyrdd gwahanol y gallwch gymryd arian o’ch cronfa bensiwn.

Dysgwch am adael eich cronfa heb ei gyffwrdd, cymryd arian fesul tipyn neu gael incwm rheolaidd.

Edrych ar eich opsiynau

From 1st January 2019, the services currently delivered by Pension Wise, The Money Advice Service and The Pensions Advisory Service will be delivered by the Single Financial Guidance Body. In order to maintain the high levels of service we will be transferring all customer records over to the new body.

If you would like more information on how your data is processed please see our privacy policy or contact contact@pensionwise.gov.uk. Your data privacy rights will not be affected and further details can be found at https://ico.org.uk/your-data-matters

Dismiss this notice